Noves ofertes del Pla local d’Ocupació

Altres

Des de l’Ajuntament han obert una nova convocatòria per a cobrir cinc places diferents i estarien dirigides a veïns que actualment es trobin en situació d’atur. Es busquen dues persones per a encarregar-se de les taquilles de la piscina municipal, un peó per a la brigada municipal, una treballadora familiar i per a la llar d’avis i una suplència de vigilant.

Per al personal encarregat de les taquilles de la piscina el contracte serà de juny a setembre. Els requisits per a poder optar al lloc de treball són estar en situació d’atur, estar inscrit al Servei d’Ocupació Local de l’Ajuntament i tenir uns estudis mínims de Graduat de l’ESO, Graduat Escolar o Certificat d’estudis primaris.

En el cas de la plaça com a peó de la brigada, el contracte és per a sis messos. Els requisits per a poder optar al lloc de treball són estar en situació d’atur, estar inscrit al Servei d’Ocupació Local de l’Ajuntament, tenir el carnet de conduir tipus B i tenir uns estudis mínims de Graduat de l’ESO, Graduat Escolar o Certificat d’estudis primaris.

A la convocatòria per a Treballadora Familiar i de Llar d’Avís el contracte serà entre els messos de juny a setmenbre. Els requisits per a poder optar al lloc de treball són estar en situació d’atur, estar inscrit al Servei d’Ocupació Local de l’Ajuntament i disposar del Títol Oficial de Treballadora Familiar o Formació Professional o Cicle Formatiu en Auxiliar de Geriatria, Infermeria o similar.

Per últim, la suplència de Vigilant Municipal tindrà un contracte de juliol a setembre. Els requisits per a poder optar al lloc de treball són estar en situació d’atur, estar inscrit al Servei d’Ocupació Local de l’Ajuntament, tenir el carnet de conduir tipus B i tenir uns estudis mínims de Graduat de l’ESO o Graduat Escolar EGB.

Tots els interessats hauran de passar per l’Ajuntament entre els dies 21 i 25 de maig per a recollir el full informatiu on s’especifica la docuentació necessària per a poder participar al procés selectiu i les dates de les diferents proves que hauran de realitzar.