Més d’una vintena d’assistents a la inauguració de l’exposició “Minimalismes Estàtics”

Cultura

Aquest migdia l’artista rocafortí Zerlick ha presentat la seva nova exposició a la Biblioteca municipal. A més de les obres noves, també se n’ha pogut observar algunes de més antigues i que encara no havien estat exposades. A l’hora de parlar sobre les seves obres ha estat breu destacant la frase “Aquests quadres representen el que cadascú hi pot imaginar.” A la presentació hi han participat més d’una vintena de veïns, la gran majoria de Rocafort.