Les tines de la Vall del Flequer declarades béns culturals d’interès nacional

Cultura

Aquest matí el Govern ha aprovat declarar béns culturals d’interès nacional, en la categoria de zones d’interès etnològic, 13 conjunts de tines ubicades a les valls del Montcau, entre les quals s’inclouen les ubicades dintre del terme municipal del Pont de Vilomara i Rocafort. Amb aquesta declaració, en el cas d´intervencions s´haurà de mantenir l´estructura arquitectònica i morfològica de les tines i mantenir l’entorn d’aquestes netes i desbrossades per a evitar la degradació per manca de conservació.

Segons l’Executiu, per a la conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització dels béns caldrà respectar els valors que van motivar la declaració, amb el màxim aprofitament possible les parts originals en el cas d’intervencions. També es prohibeix eliminar parts dels béns, així com les instal•lacions elèctriques, les antenes de telefonia mòbil o qualsevol altra instal•lació que alteri greument la contemplació dels béns.
La declaració permetrà l´estudi científic de les característiques arquitectòniques, etnològiques, històriques i arqueològiques de les tines i estableix que els rètols informatius i de senyalització d´itinerari s’han d´harmonitzar amb la zona i situar-se a una distància prudencial.
El Govern destaca que el patrimoni format pels conjunts de tines enmig de les vinyes de les valls del Montcau és d´un patrimoni únic i singular vinculat amb una zona paisatgística que s´ha caracteritzat històricament per l´explotació de la vinya, fonamentalment durant els segles XVIII i XIX, però documentada des de l´edat mitjana.