L’Ajuntament fa una nova convocatòria dels Plans Locals d’Ocupació

Societat

Des de l’Ajuntament s’ha obert una convocatòria per tal d’ocupar dues places, una com a peó a la brigada municipal i l’altra per a la neteja d’instal·lacions municipals. Tots dos contractes tindrien una durada de sis mesos.

Els requisits per a poder prendre part són haver estat empadronat al municipi com a mínim durant un any, estar en situació d’atur, estar inscrit al servei local d’ocupació i disposar del carnet B de conduir per a la plaça de peó de la brigada.

Els interessats hauran de passar per l’ajuntament entre els dies 16 i 17 per a poder presentar-se a la convocatòria i que se’ls informi de les dates de la prova i els criteris de puntuació