Avís Legal

1. Usuaris del portal

La utilització de la web Vilomara Info implica l’acceptació de cada una de les condicions incloses en aquest avís legal, per tant, és necessari llegir-lo atentament.

L’usuari de la web podrà accedir a les informacions que Vilomara Info li ofereix sense que sigui necessari registrar-se com a usuari. En tot moment, Vilomara Info tractarà la informació facilitada amb les garanties legalment establertes. Les dades personals recollides seran només utilitzades en cas de que sigui necessari posar-se en contacte amb l’usuari i només es podran cedir de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podent la persona interessada exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tal com estableix l’art. 5 de l’esmentada llei.

Vilomara Info no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix, ja que s’enten que són exclusivament responsabilitat de l’autor.

Vilomara Info es reserva el dret d’eliminar els comentaris que no s’ajustin a aquestes normes i no s’acceptaran continguts insultants, vexatoris o que promoguin la violència.

Qualsevol persona que accedeixi a Vilomara Info serà considerat un usuari del portal i, en conseqüència, accepta aquestes condicions.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Vilomara Info, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús i la seva finalitat és informativa. Vilomara Info n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Vilomara Info, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, o de xarxes socials, se’n farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

El logotip de Vilomara Info pot ser utilitzat únicament amb l’autorització prèvia de l’organisme o bé per identificar activitats o iniciatives a les quals aquest dóna suport. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització prèvia.